پیامک پیش فرض عید سعید قربان

پیامک پیش فرض عید سعید قربان


ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید قربان گروه آسانک جهت رفاه حال کاربران مجموعه ای از پیامک های پیش فرض جهت تبریک را به شرح زیر تقدیم می نماید:

بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعيل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خويش
تا خليل الله دورانت کنند
عيدتون مبارک
*****************************************************************************************************************************************************

عيدقربان، جشن رهيدگی از اسارت نفس و شکوفايی ايمان و يقين بر همه ابراهيميان مبارک باد.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان عيد عبادت و بندگی و عيد اطاعت از قادر يکتا برشما تهنيت باد.
*****************************************************************************************************************************************************
نزول فيض رب العالمين است
حلول «عيد قربان» در زمين است
*****************************************************************************************************************************************************
عيد سعيد «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک.
*****************************************************************************************************************************************************
عيدقربان، روز اوج بندگی و تجلی ايثار ابراهيمی مبارک.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان ، پر شکوهترين ايثار و زيباترين جلوه ی تعبد در برابر خالق يکتا بر شما مبارک.
*****************************************************************************************************************************************************
عيدنزديک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد.
*****************************************************************************************************************************************************
عيدقربان، جشن رهايی ازاسارت نفس وشکوفايی ايمان ويقين ،عيدسرسپردگی وبندگی ،
*****************************************************************************************************************************************************
عيد اضحی رسم و آئين خليل آزرست
بعد آن ،عيد غدير، روز ولای حيدر است
عيد قربان و پيشاپيش عيد سعيد غدير مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعايش،
با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى
جارى ساختن مفهوم عبوديت و بندگى است .
*****************************************************************************************************************************************************
ز اسماعيل جان تا نگذری مانند ابراهيم
به کعبه رفتنت تنها نمايد شاد شيطان را
کسی کو روز قربان، غير خود را می کند قربان
نفهميده است هرگز معنی و مفهوم قربان را
*****************************************************************************************************************************************************
حلول تازه داده فيض سبحان
چه زيبا منجلی شد «عيد قربان»
*****************************************************************************************************************************************************
بگذر از فرزند و جان و مال خويش
تا خليل اللّه ِ دورانت کنند
سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست
تا چو اسماعيل، قربانت کنند
*****************************************************************************************************************************************************
خواهی که تو را کعبه کند استقبال
مايی و منی را به منا قربان کن
*****************************************************************************************************************************************************
خوشا «ذی‌الحجه» روز عيد قربان
شروع داستان عشق و ايمان
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، يعنى فدا کردن همه «عزيزها»
در آستان «عزيزترين»، و گذشتن از همه
وابستگى ها به عشق مهربان ترين.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسليم ابراهيميان حنيف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سايه عبوديت.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، عيد فداکارى، ايثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد!
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، يادآور زيباترين نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، بالاترين نقطه اى است که اوج مقام بشر تعيين مى شود
و تا ابد، درجه ايمان با همان نقطه سنجيده مى گردد.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، عيد شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش؛
جشن رها شدن از قيد پدرانى است که جان فرزند خويش را نذر قربان گاه ها مى کردند.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، سرآغاز حکومت توحيد است و تولد ايمان و مرگ ترديد.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، نقطه عطف آزادى است در
تاريخ اسارت ها و بردگى هايى که بر انسان تحميل شده بود.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، عيد سربلند بيرون آمدن از امتحان عبوديت است.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان روز رها شدن از تعلقات دنيوی و رهايى از هر آنچه غير خدايى است.
*****************************************************************************************************************************************************
مبارک باد عيد قربان، نماد بزرگ ترين جشن رهايى انسان از وسوسه هاى ابليس.
*****************************************************************************************************************************************************
همزمان با عيد قربان دلت را قربانی محبت ،
عشق ،صميميت و مهربانی من کن .
*****************************************************************************************************************************************************
هميشه آرزو داشتم جگرتو بخورم و الان
خيلی خوشحالم. چون فردا ديگه به آرزوم ميرسم.
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان ، پر شکوهترين ايثار و زيباترين جلوه ی تعبد
در برابر خالق يکتا بر شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
يک شاخه گل سپيد تقديم تو باد ..
رقصيدن برگ بيد تقديم تو باد ..
تنها دل تنگيست سرمايه ی من ..
آن هم شب پاک عيد تقديم تو باد ..
عيد مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
زندگی‌تان به زيبايی گلستان ابراهيم و پاكی چشمه زمزم
مبارک باد عيد قربان، نماد بزرگترين جشن رهايى انسان از وسوسه هاى ابليس
*****************************************************************************************************************************************************
نگارا عيد قربان است قربانت شوم يا نه ؟
نگفتی يک دمی آيا که مهمانت شوم يانه ؟
برای طوف کويت جامه احرام بر بستم
گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم يانه ؟
*****************************************************************************************************************************************************
خوشا آنان که با حق آشنايند
مطيع محض فرمان خدايند
چو ابراهيم اسماعيل خود را
فدای امر الله می نمايند
عيد سعيد «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد ايمان و امتحان، عيد ايثار و احسان، عيد قربت و قربان،
عيد خليل رحمان، عيد شکست شيطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.
*****************************************************************************************************************************************************
نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خليلم
به قربانگاه می آرم «منم» را
قربان، عيد سر سپردگی و بندگی مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزيدن و نلغزيدن را عنايت فرما.
*عيد سعيد قربان مبارک*
*****************************************************************************************************************************************************
ای تو جان نوبهاران، خوش رسيدی، خوش رسيدی!
ای تو شور آبشاران، خوش رسيدی، خوش رسيدی!
آمدی چون ماه تازه، تيغ بر کف، خنده بر لب
آمدی ای عيد قربان! خوش رسيدی، خوش رسيدی!
*****************************************************************************************************************************************************
عيد اضحی، رسم و آئين خليل آزرست
بعد آن ،عيد غدير، روز ولای حيدر است
عيد قربان و پيشاپيش عيد سعيد غدير مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان، يعنى فدا کردن همه «عزيزها» در آستان “عزيزترين”،
و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق “مهربان ترين”.
عيد شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
ای عزيزان به شما هديه زيـــــــــزدان آمد
عيد فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد
حاجيان سعی شما شد به حقيقت مقبول
رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
بر پيکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پايان آمد
از لطف خداوند خليل الرحمن
يک عيد بزرگ به نام قربان آمد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان زنده دارد ياد قربان‌گشتگان را
پاسداران و اسيران و به خون آغشتگان را
خيز و در اين عيدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بيت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن . . .
*****************************************************************************************************************************************************
عيد قربان عيدی که ياد بود خاطره است
خاطره يک پدر و قصه يک پسر
عيدی که يادبود ابراهيم خليل است
عيدی که قصه ايثار اسماعيل
بيائيد به ياد بود بابای ابراهيم به قربان گاه برويم
و الله اکبر را زمزمه کنيم