خانه » قوانین و مقررات خدماتی کردن خطوط
by مفیدی فر

شرح تخلفات و الزامات خطوط خدماتی

1- هرگونه ارسال پیامک که بدون رضایت صاحب تلفن همراه و بدون اطلاع ایشان صورت پذیرد، پیامک تبلیغاتی محسوب میشود و ارسال اینگونه پیامها برای مخاطبانی که با اطلاع خود درخواست دریافت این پیامکها را نداده اند؛ امکانپذیر نیست.

2-شرکت مذکور موظف است؛ شرایط لغو دریافت پیامک را برای مشترک فراهم نموده و راهنمای عدم دریافت را به شکل مستمر برای مشترک ارسال نماید.

3-چنانچه شرکت، زیرمجموعه و یا مشتریان بر خلاف ضوابط و مقررات خطوط خود را از حالت تبلیغاتی به خدماتی تغییر داده و با سرشماره خدماتی خود ارسال تبلیغاتی انجام دهد، ارسال هر گونه محتوا مغایر با موضوع اعلام شده در تعهدنامه ضمن تغییر کاربری سرشماره، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود و مسئولیت آن تماماً بر عهده ایشان است؛ لذا موظف به جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده به شرکت ارتباطات سیار ایران میباشد.

4- هر شرکت موظف به ارائه لیست مخاطبین خود برای هر سرشماره خدماتی است و می بایست پس از هرگونه اصلاح، تغییرات در لیست را به اطلاع شرکت همراه اول برساند.

5- در صورت بروز هرگونه تخلف از مفاد این تعهدنامه، مالک سرشماره علاوه‌ بر متعهد بودن در برابر شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، به‌ تنهایی پاسخگوی نهادهای ذیربط و اشخاص حقوق خصوصی و عمومی از هر بابتی خواهد بود.

6- علیرغم ارسال لیست مشترکان، در صورتی‌ که مشترکی از دریافت هرگونه پیامک شکایت کرده باشد، ولی تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشود، شماره از لیست سفید خارج شده، مسئولیت عواقب بعدی برعهده مالک شماره خواهد بود.

7- در صورتی‌که کاربر به تعهدات خود در زمینۀ شماره‌های خدماتی عمل نکند، شماره وی از لیست سفید خارج شده، امکان درخواست مجدد وجود نخواهد داشت.

نکته: قانونگذاری تخلفات، تشخیص نوع آن و اعمال جریمه، تماما به عهده شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است.

شرح جریمه تخلف با خطوط خدماتی

1- ارسال هر پیامک تبلیغاتی از خطوط خدماتی به مشترکین لیست سیاه، علاوه بر خارج شدن سرشماره از حالت خدماتی، مشمول جریمه ثابت 300 میلیون ریالی و جریمه متغیر 240 ریال به ازای هر پارت پیامک خواهد شد.

2- سفته 100میلیون ریالی مربوط به عدم ارسال پیامک تبلیغاتی نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.