هزینه

هزینه های آسانک


قبل از مطالعه هزینه های آسانک به موارد زیر توجه داشته باشید.

  • هر پیامک فارسی 70 کاراکتر و هر پیامک انگلیسی 160 کاراکتر میباشد.
  • هزینه پیامک های انگلیسی معادل هزینه پیامک های فارسی میباشد.
  • برای دسترسی به جزئیات هزینه پیامک عدد “9” و یا هر کدام از عبارات “قیمت” و یا “price” را به 02164063188 پیامک نمایید. – دریافت پیامک رایگان می باشد.
  • هزینه ها در برخی اعیاد و مناسبت ها مشمول تخفیف میگردد.
  • همه هزینه ها تا پایان سال 96 مشمول 9% مبلغ ارزش افزوده می باشد.

شماره متناظر:

شماره تلفن ثابتی که متعلق به شخص بوده و از طریق ارسال مدارک (قبض تلفن و کارت ملی صاحب خط) در حین فرآیند فعالسازی سرویس، مالکیت آن احراز میشود. لذا شماره ارسال پیامک برای این دسته از کاربران با پیش شماره 021 و 026 و بلافاصله شماره تلفن ثابت فرد پس از ان می باشد. به عنوان مثال 02164063188

شماره غیرمتناظر:

شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***021000 شروع شده و پس از 021000 شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***021000 شروع شده و پس از 021000 شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال 02100011095

خدمات

مبلغ

فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری عادی رایگان
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های 8 رقمی 50 هزار تومان
(بنا بر جشنواره تا آخر سال 1397 مبلغ 5 هزار تومان)
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های 5 و 4 رقمی ۲۵۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان
(بنا بر جشنواره تا آخر سال 1397 رایگان می باشد)
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی در قالب کاربری اعتباری برای شماره  های غیرمتناظر بسته به رند بودن ارقام و تعداد آنها از ۶۰ هزار تومان به بالا
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران عادی سرویس (هر پیامک معادل دو پالس تلفن) در حال حاضر ۱۰،۲ تومان
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران اعتباری سرویس بسته به تعداد خریدهای پیشین، از ۸،۷ تا ۱۱ تومان
 اطلاعات بیشتر ارسال عدد 9 به 02164063188

هزینه پیامک برای کابران اعتباری

 

پیامک تا 10 هزار 113
پیامک تا 30 هزار 108
پیامک تا 50 هزار 106
پیامک تا 100 هزار 103
پیامک تا 150 هزار 98
پیامک تا 300 هزار 94
پیامک تا 600 هزار 92
پیامک تا یک میلیون 90
بالاتر از یک میلیون مذاکره

توجه داشته باشید پیرو اعلام مخابرات استان تهران مبلغ 10 ریال بابت اعمال مصوبه بند(ز) ماده واحده لایحه بودجه 94 به هزینه خرید هر پیامك اضافه می شود.