هزینه

هزینه های آسانک


قبل از مطالعه هزینه های آسانک به موارد زیر توجه داشته باشید.

  • هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر و هر پیامک انگلیسی ۱۶۰ کاراکتر میباشد.
  • تعرفه ارسال پیامک لاتین ، با ضریب ۲/۳ برابر پیامک فارسی محاسبه می گردد.
  • تعرفه ارسال پیامک به اپراتور ایرانسل ۳۰% بیشتر از تعرفه ارسال پیامک به اپراتور همراه اول و رایتل محاسبه می گردد.
  • برای دسترسی به جزئیات هزینه پیامک عدد “۹” را به  ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸ پیامک نمایید. دریافت پیامک رایگان می باشد.
  • هزینه ها در برخی اعیاد و مناسبت ها مشمول تخفیف میگردد.
  • همه هزینه ها تا پایان سال ۹۹ مشمول ۹% مبلغ ارزش افزوده می باشد.

شماره متناظر:

شماره تلفن ثابتی که متعلق به شخص بوده و از طریق ارسال مدارک (قبض تلفن و کارت ملی صاحب خط) در حین فرآیند فعالسازی سرویس، مالکیت آن احراز میشود. لذا شماره ارسال پیامک برای این دسته از کاربران با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶ و بلافاصله شماره تلفن ثابت فرد پس از ان می باشد. به عنوان مثال ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸

شماره غیرمتناظر:

شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال ۰۲۱۰۰۰۱۱۰۹۵

خدمات

مبلغ

فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری عادی رایگان
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های ۸ رقمی                                                   ۵ هزارتومان
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های ۵ و ۴ رقمی رایگان
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی در قالب کاربری اعتباری برای شماره  های غیرمتناظر بسته به رند بودن ارقام و تعداد آنها از ۵ هزار تومان به بالا
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران عادی سرویس اعمال در قبض تلفن
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران اعتباری سرویس بسته به تعداد خریدهای پیشین، از ۱۱۹
الی ۱۴۹ ریال
 اطلاعات بیشتر ارسال عدد ۹ به ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸

هزینه پیامک برای کابران اعتباری

 

پیامک تا ۳۰ هزار عدد ۱۴۹ ریال
پیامک تا ۱۰۰ هزار عدد ۱۳۹ ریال
پیامک تا ۳۰۰ هزار عدد ۱۲۹ ریال
پیامک تا یک میلیون عدد ۱۲۵ ریال
بالاتر از یک میلیون عدد ۱۱۹ ریال

 

توجه : لازم به ذکر است به تعرفه های فوق ، ۱۰ ریال مصوبه مجلس نیز افزوده خواهد شد.