هزینه

هزینه های آسانک


قبل از مطالعه هزینه های آسانک به موارد زیر توجه داشته باشید.

  • هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر و هر پیامک انگلیسی ۱۶۰ کاراکتر میباشد.
  • هزینه پیامک های انگلیسی معادل هزینه پیامک های فارسی میباشد.
  • برای دسترسی به جزئیات هزینه پیامک عدد “۹” و یا هر کدام از عبارات “قیمت” و یا “price” را به  ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸ پیامک نمایید. دریافت پیامک رایگان می باشد.
  • هزینه ها در برخی اعیاد و مناسبت ها مشمول تخفیف میگردد.
  • همه هزینه ها تا پایان سال ۹۷ مشمول ۹% مبلغ ارزش افزوده می باشد.

شماره متناظر:

شماره تلفن ثابتی که متعلق به شخص بوده و از طریق ارسال مدارک (قبض تلفن و کارت ملی صاحب خط) در حین فرآیند فعالسازی سرویس، مالکیت آن احراز میشود. لذا شماره ارسال پیامک برای این دسته از کاربران با پیش شماره ۰۲۱ و ۰۲۶ و بلافاصله شماره تلفن ثابت فرد پس از ان می باشد. به عنوان مثال ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸

شماره غیرمتناظر:

شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال شماره هایی که مجازی بوده و متعلق به شخص خاصی نمیباشد. این شماره ها با پیش شماره ***۰۲۱۰۰۰ شروع شده و پس از ۰۲۱۰۰۰ شماره ای مطابق با درخواست متقاضی اختصاص می یابد. به عنوان مثال ۰۲۱۰۰۰۱۱۰۹۵

خدمات

مبلغ

فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری عادی رایگان
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های ۸ رقمی ۵۰ هزار تومان
(بنا بر جشنواره تا آخر سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵ هزار تومان)
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت در قالب کاربری اعتباری، شماره های ۵ و ۴ رقمی ۲۵۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان
(بنا بر جشنواره تا آخر سال ۱۳۹۷ رایگان می باشد)
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی در قالب کاربری اعتباری برای شماره  های غیرمتناظر بسته به رند بودن ارقام و تعداد آنها از ۶۰ هزار تومان به بالا
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران عادی سرویس (هر پیامک معادل دو پالس تلفن) در حال حاضر ۱۰،۲ تومان
تعرفه ارسال هر واحد پیامک برای کاربران اعتباری سرویس بسته به تعداد خریدهای پیشین، از ۸،۸ تا ۱۱،۳ تومان
 اطلاعات بیشتر ارسال عدد ۹ به ۰۲۱۶۴۰۶۳۱۸۸

هزینه پیامک برای کابران اعتباری

 

پیامک تا 10 هزار ۱۱۳ ریال
پیامک تا 30 هزار ۱۰۸ ریال
پیامک تا 50 هزار ۱۰۶ ریال
پیامک تا 100 هزار ۱۰۳ ریال
پیامک تا 150 هزار ۹۸ ریال
پیامک تا 300 هزار ۹۴ ریال
پیامک تا 600 هزار ۹۲ ریال
پیامک تا یک میلیون ۹۰ ریال
بالاتر از یک میلیون مذاکره