هزینه تبلیغات اپلیکیشنی

هزینه تبلیغات اپلیکیشنی


 

 

عنوان تبلیغات

هزینه بر اساس کلیک(تومان)

اسپلش 100
آرم آگهی در ویدئو 100
بنر در ویدئو 95
بنر 60
اعلان 50
لیست محصولات 30