کاربری

انواع کاربری در سامانه پیامک تلفن ثابت آسانک


کاربری در آسانک به دو شیوه امکان پذیر می باشد:

کاربری عادی

محدودیت ارسال پیامک تا سقف صد پیامک/ اس ام اس در روز، مناسب برای ارسال های محدود و در ازای آن دریافت نامحدود پیامک به دلیل رایگان بودن هزینه دریافت پیامک/sms

کاربری اعتباری

ارسال پیامک بدون محدودیت صد پیامکی روزانه تا سقف اعتبار خریداری شده و دریافت نامحدود پیامک، مناسب برای کسب و کارها

 

 امکانات و شرایط

کاربر عادی

کاربر اعتباری

 تعداد پیامک ارسالی 100 عدد در روز نامحدود (تا سقف تعداد پیامک خریداری شده)
هزینه فعالسازی سرویس  رایگان  فعالسازی برای شماره های 8 رقمی : 5 هزار تومان
 هزینه هر پیامک اعمال روی قبض تلفن 108 تا 135 ریال
 نحوه پرداخت هزینه پیامک اعمال روی قبض تلفن خرید اینترنتی در پنل آسانک
 ارسال پیامک انبوه (اصناف و مناطق) ندارد دارد
استفاده از وب سرویس رایگان آسانک ندارد دارد