Service Type: نمایندگی

پنل نمایندگی


پنل نمایندگی آسانک مختص متقاضیانی است که قصد دارند در زمینه فروش پیامک فعالیت کرده و از این طریق کسب درآمد نمایند به این صورت که متقاضی در ابتدا یک دامین به نام خود و یا نام تجاری خود ثبت و راه و اندازی می کند و پس از طی مراحل ثبت نام و فعالسازی

وب سرویس نمایندگی

وب سرویس نمایندگی


آسانک برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به همکاری با آسانک در قالب نمایندگی را دارند و یا ترافیک ارسالی بالایی دارند، وب سرویس نمایندگی را پیشنهاد می نماید. با کمک این سرویس، نمایندگی ها این امکان را خواهند داشت که سرویس پیامک اینترنتی شماره ثابت(021) را در کنار سایر سرویس های خود، در