Service Type: راهنما

راهنمای سامانه پیامک

راهنمای فعال سازی سرویس سامانه پیامک


فعالسازی پنل آسانک، امریست بسیار ساده و سریع. شما می توانید تنها با چند کلیک و ارسال مدارک خود، در صورت صحت ثبت نام و مدارک ارسالی، یک حساب کاربری فعال برای خود در آسانک داشته باشید. 1. ثبت نام در سایت آسانک و ایجاد حساب کاربری 2. تکمیل فرم درخواست فعالسازی شماره 3. ورود