سرویس «پیامک زنده»

دکتر سرائیان اعلام کرد: ارائه سرویس تانوما، وجه تمایز حضور مخابرات ایران در تلکام ۹۶


مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مشخصه مورد تمایز گروه مخابرات در تلکام امسال را ورود فناوری دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (تانوما) اعلام کرد و افزود: با ارائه سرویس تانوما، ایران به صورت رسمی وارد عصر گیگا شده است.
دکتر سرائیان اعلام کرد: ارائه سرویس تانوما، وجه تمایز حضور مخابرات ایران در تلکام 96
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، وجه تمایز گروه مخابرات در تلکام امسال را ورود فناوری دسترسی مبتنی بر فیبر نوری (تانوما) اعلام کرد و افزود: با ارائه سرویس تا نوما، ایران به صورت رسمی وارد عصر گیگا شده است.
به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام، دکتر سرائیان با اشاره به بهره برداری از فناوری فیبر نوری توسط شرکت مخابرات ایران، این فناوری را دروازه ورود به عصر نوین ارتباطات و بازارهای جهانی دانست و افزود: در نمایشگاه امسال، به دنبال آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با فناوری فیبر نوری، روش های دریافت سرویس تانوما و تجاری سازی سرویس هستیم.
مهندس تراکمه، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن تاکید بر اهمیت ارائه تانوما در نمایشگاه امسال افزود: شرکت مخابرات ایران در مورد سرویس هایB to B و اشتراک گذاری امکانات با سایر اپراتورها فعالیت گسترده ای انجام داده است که در نمایشگاه امسال اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: نمایشگاه تلکام، فرصتی برای افزایش و تعمیق ارتباطات شرکت های حوزه مخابرات است.
تراکمه، تامین رضایت مشتریان با ارائه بسته های جدید و متنوع را از نکات مورد توجه شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و افزود: ذائقه مشتری با ارائه ویدئو و محتوای چندرسانه ای عوض شده و با تحقق شبکه ملی اطلاعات، ترافیک داخلی مورد نیاز مشترکین در حال تامین است.
عضو هیات مدیره مخابرات، فعالیت های این شرکت را جهت دهی شده بر رضایت مشتریان دانست و افزود: زیست بوم ارتباطات کشور، نیاز به افزایش ترافیک داخلی دارد. در این صورت، هم مشتری و هم اپراتور، صرفه اقتصادی مناسبی را به دست خواهند آورد.
وی افزود: با توجه به فعالیت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد دیجیتال و حمایت های وزارت ارتباطات، کسب و کارها می توانند به فضای داخلی کشور اعتماد کرده و بازار خود را هر چه بیشتر گسترش دهند.
عرب هاشمی، مدیر مخابرات منطقه تهران با تشریح گستردگی شبکه مخابرات نسبت به سال گذشته، ارائه سرویس تانوما، VDSL، SIP PHONE، پرتال متمرکز و تجاری شرکت مخابرات ایران و دایری سرویس در یک روز را از اهم فعالیت های مخابرات در این نمایشگاه عنوان کرد.
کاظمی، معاون تجاری مخابرات منطقه تهران نیز دایری سرویس تانوما در بازه های زمانی یک روزه، سه روزه و یا حداکثر 15 روزه و رساندن پورت گیگ به مشتریان را از وجوه تمایز بارز حضور مخابرات ایران در تلکام امسال دانست.