Media digital

نمایشگاه رسانه های دیجیتال


کاربران خوب آسانک سلام
امسال گروه آسانک در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال حضور خواهد داشت، از شما عزیزان نیز دعوت می شود از غرفه آسانک در مصلی تهران، شبستان اصلی، غرفه ۷ بازدید نمائید و امید داریم با حضور یکایک شما دوستان انرژی مضاعفی در این مسیر گرفته و بتوانیم بیشتر و بهتر یاری رسان شما عزیزان باشیم.

 

 

نمایشگاه رسانه های دیجتال