عید سعید فطر

پیامک پیش فرض عید سعید فطر


ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر گروه آسانک جهت رفاه حال کاربران مجموعه ای از پیامک های پیش فرض جهت تبریک را به شرح زیر تقدیم می نماید:
هلال عيد می‌بينی و من پيوسته ابرويت‌
مبارک باد بر تو عيد و بر من ديدن رويت‌
عيد است و دلم خانه ويرانه ، بيا
اين خانه تکانديم ز بيگانه ، بيا
يک ماه تمام مهيمانت بوديم
يک روز به مهمانی اين خانه بيا
*****************************************************************************************************************************************************
کوتاهی دستانم را به بلندی ستاره های اجابت برسان
عيد سعيد فطر مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد فطر است و دلم غرق تماشاست
ياد آن ماه عزيزی که به حق اوج تمناست
سائل درگه عشقم که اميد است بر آن
هر چه طالب شوم از او همان لحظه مهياست
*****************************************************************************************************************************************************
عيد صيام آمد و ماه صيام رفت
لطف تمام آمد و فيض تمام رفت
شد عيد فطر و لطف خدا باز تازه شد
گرد غم گناه ز جان عوام رفت
*****************************************************************************************************************************************************
نغمه ريزيد غياب مه نو آخر شد
باده خرم عيد است که در ساغر شد
روز عيد است ، سوی ميکده آييد به شکر
که ببخشند هر آنکس که در اين دفتر شد . . .
عيد سعيد فطر بر شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
تا که چشمم باز شد ديدم که يارم رفته است
ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است
با گل اين بوستان تازه انسی داشتم
گرم گل بودم که ديدم گلعذارم رفته است
عيد شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا
عيد است و دلم خانه ويرانه، بيا
اين خانه تکانديم ز بيگانه ، بيا
يک ماه تمام مهيمانت بوديم
يک روز به مهمانی اين خانه بيا
عيد فطر بر شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
برگ تحويل می کند رمضان
بار توديع بر دل اخوان
يار ناديده سير، زود برفت
دير ننشست نازنين مهمان
ماه فرخنده روی برپيچيد
و عليک السلام يا رمضان
عيد رمضان بر شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
خوش بر کسی که سفره نشين خدا بود
از هرچه غير خواسته ی او گر ، جدا بود
درب کلاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی که قبول انتها بود
عيد شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد آمد و عيد آمد با نقل و نبيدآمد
رمضان مبارک رفت اين فطر سعيد آمد
دنيا شده يکسر گل هرگوشه پرازبلبل
هر خاک شده بستان چون نور اميدآمد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
هزاران آفرين بر جانت ای ماه
روان عاشقان قربانت ای ماه
مبارک باد ماه عشق باران
که بنشينند در ايوانت ای ماه
مبارک باد عيد روزه داران
نکويان جهان مهمانت ای ماه . . .
بر ملک دلم روی تو خورشيد شود
بر جان و دلم عشق تو اميد شود
می نوش يکی جام سلامت ای دوست
خوش باشی و هرروز توچون عيد شود . . .
*****************************************************************************************************************************************************
عيد فطر ضيافتی است برای پايان اين ميهمانی
عيد فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست
عيد فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است
عيد فطر پايان نامه دوره ايثار و گذشت است
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا
سی شب به تو التماس کردم
اين لحظه جواب طالب ام من
خواهی بنواز و خواه رد کن
احسان و عتاب طالب ام من . . .
*****************************************************************************************************************************************************
ای ماه صيام ارچه مرا خود خطری نيست‌
حقا که مرا همچو تو مهمان دگری نيست‌
ای داده به باد اين مه بابرکت و باخير
مانا که‌ت از اين آتش در دل شرری نيست‌ . . .
*****************************************************************************************************************************************************
بگذشت مه روزه و عيد آمد و عيد آمد
بگذشت شب هجران معشوق پديد آمد
آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شيخ تو مريد آمد
*****************************************************************************************************************************************************
عيد آمدو خنده به لبان شد
در ساز دلم شاد و روان شد
از تشنگی وسوزنخوردن
گوهربه کلامم رمضان شد
*****************************************************************************************************************************************************
مژده که رسيد دعوت دوست
مهمانی دوست وه چه نيکوست
عيد رمضان بهار جان هاست
جانی که چنان علی خدا جوست
*****************************************************************************************************************************************************
منّ شوال علينا و حقيق بامتنان جا باقصف و بالعز فو تعزيد القيان او في الاشهر لي / ابعدها من رمضان
معنی :
ماه شوال بر ما منت گذاشت، پس سزوار سپاس است.
*****************************************************************************************************************************************************
با شادی و نغمه بانوان آمد. با‌وفاترين ماهها برای من،
همان دورترين آنان از رمضان می باشد.
اين عيد فرخنده را به همگی شما عاشقان ودلدادگان صيام تبريک و تهنيت عرض می نمايم . . .
*****************************************************************************************************************************************************
چه زود رفت اين رمضان عمر ما
پس ، بر لب جوی نشين و گذر عمر ببين . . .
*****************************************************************************************************************************************************
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو ؛ يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو
آيا چيزی قابل درو در اين رمضان کاشتيم ؟
*****************************************************************************************************************************************************
روی انتباع رمضان خط مشکی مکشيد
روی آن را نور از دل بکشيد
آمد آن عيد که بودی منتظرش
هر چه خواهی به خدا گو بلند است کرمش
فطر آمد و فطريه ما چه شد يا رب
فطريه ما ديدن روی منجی است يا رب
عيد فطر پيشاپيش مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
افسوس که ايام شريف رمضان رفت
سی عيد به يک مرتبه از دست جهان رفت . . .
خدايا به ما توفيق ده تا از کسانی باشيم که حاصل
دسترنج يکماه ی خود را در رمضان، از اين به بعد هم حفظ کنيم.
*****************************************************************************************************************************************************
وقتی يادم مياد خيلی ها بودن که پارسال آخرين ماه رمضونشون رو تجربه کردن
دلم ميگيره آخه شايد اين بار نوبت من باشه که آخرين مهمونی ماه رمضون رو تجربه کنم . . .
و چقدر سخت است که اين عزيزترين عيد را بدون آن عزيزترين غايب از نظر بگذرانيم
*****************************************************************************************************************************************************
اللهم عجل لوليک الفرج
با خوردن اگر حال تو جا می آيد
خوش باش که ايام صفا می آيد
آماده به حمله باش در اين شب عيد
وقتی که صدای ربنا می آيد . . .
*****************************************************************************************************************************************************
روزه يکسو شد و عيد آمد و دل ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می بايد خواست
عيد بر عاشقان مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
گذشت مه روزه و عيد آمد و عيد آمد
بگذشت شب هجران معشوق پديد آمد
آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شيخ تو مريد آمد
*****************************************************************************************************************************************************
رمضان شد چو غريبان به سفر بار دگر
اينت فرخ شدن و اينت به هنگام سفر
عيد فطر مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
به مه روزه مرا توبه اگر در خور بود
روزه بگذشت و کنون نيست مرا آن درخور
شب عيد آمد و می خواهم بر بام جهنم
گويم از نو شدن ماه چه داريد خبر؟
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا به ما توفيق ده تا از کسانی باشيم که حاصل دسترنج يک مـــــــاه ی خود را در رمضـــــــــان،
از ايــــــن به بعــــــــــــد هم حفـــــــــــــظ کنيم . . .
*****************************************************************************************************************************************************
قـربان هـلالت بـروم ای مـه شـوال
آورده ام از فـرط خوشـی در دو سـه تـا بـــال
ســی روز به اميد وصالت سپری شد
خـم شد کمرم در رمضان همچو يکي دال
انســان از ايـــن روی بُـــود شـاد در اين روز
چون باز شکم در جلــو واوسـت به دنبال !
*****************************************************************************************************************************************************
عيد آمدو خنده به لبان شد
با ساز دلم شاد وروان شد
مستانه زدم سوی تو آهنگ
دوستانه دلم به آسمان شد . . .
عيد فطر مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
عيد فطر، روز چيدن ميوه های شاداب استجابت مبارک باد
استشمام عطر خوش بوی عيد فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان
*****************************************************************************************************************************************************
روزه به پايان رسيد و آمد نو عيد
هر روز بر آسمانت باد امروا
عيد است و دلم خانه ويرانه ، بيا
اين خانه تکانديم ز بيگانه ، بيا
يک ماه تمام ميهمانت بوديم
يک روزه به مهمانی اين خانه بيا . . .
عيد فطر و جشن طاعت بر ره يافتگان ضيافت الهی مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا به ما توفيق ده تا از کسانی باشيم که حاصل دسترنج يکماه ی خود را در رمضان، از اين به بعد هم حفظ کنيم.(آمين)
حلول ماه شوال و عيد سعيد فطر مبارک باد!
*****************************************************************************************************************************************************
اين عيد فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صيام تبريک و تهنيت عرض می نمايم.
*****************************************************************************************************************************************************
خدايا خيلی سعی کردم قدر اين مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم…
يعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟
کم کم غروب ماه خدا ديده می شود
صد حيف ازين بساط که برچيده می شود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسی ست که بخشيده می شود
عيد شما مبارک
*****************************************************************************************************************************************************
خداحافظ ای ماه غفران و رحمت
خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزديکی بر آرزوها
خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوريت سخت و جانکاه
خداحافظ ای بهترين ماه الله
*****************************************************************************************************************************************************
حلول ماه عيد و شادی مسلمين است.
پايان ماه روزه، برايی صائمين است
نشاط و افتخار و شادی و سربلندی
از محک الهی برای مؤمنين است
*****************************************************************************************************************************************************
عيد سعيد فطر و پايان ماه صيام
بخواهيم از خدای ذو الجلال و الکرام
که تا سال آينده، صفا و پاکی دل
حفظ بشه و نباشيم از انسانهای غافل
*****************************************************************************************************************************************************
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آن کسی ست که بخشيده می شود
رمضان آمد و روان بگذشت
بود ماهی به يک زمان بگذشت
*****************************************************************************************************************************************************
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو ؛ يادم از کشته خويش آمد و هنگام درو …. آيا چيزی قابل درو در اين رمضان کاشته ايم؟
*****************************************************************************************************************************************************
بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هلال ماه به دور قدح اشارت کرد .
ثواب روزه و حج قبول ، آن کسي برد ؛ که خاک ميکده عشق را زيارت کرد .
*****************************************************************************************************************************************************
چه زود رفت اين رمضان عمر ما
پس ، بر لب جوی نشين و گذر عمر بين .