ولادت پیامبر اکرم

پیامک پیش فرض ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)


ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گروه آسانک جهت رفاه حال کاربران نمونه ای پیامک پیش فرض  و یا نمونه جهت تبریک را به شرح زیر تقدیم می نماید:

امشب سخن ازجان جهان بايد گفت
توصيف رسول(ص) انس و جان بايد گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم
تبريک به صــاحب الزمان (عج) بايد گفت
ولادت حضرت رسول(ص) و امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

******************************************************************************************************************

محمّد وارث پيغمبران است
که او سلطانِ شهرِ دلبران است
به حق فرمود حق لايزالی
محمّد علت خلقِ جهان است . . .
ميلاد خاتم پيامبران بر شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

ميلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولايت علوى، حضرت امام جعفر صادق عليه السلام گرامى باد!

*****************************************************************************************************************************************************

به آمنه بنت وهب، خدا عطا کرده پسر
پسر چه گويم که به خلق، خدا عطا کرده پدر
ميلاد پيامبر رحمت، تاج آفرينش بر شما خجسته باد.

*****************************************************************************************************************************************************

گوش کن هفت آسمان درشور و حالی ديگرند
عرشيان و فرشيان نام * محمد *ميبرند
ميلاد پيامبر نور و رحمت بر همه شما مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

ای احمديان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پيوسته بگو تو بر محمد صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
ميلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

*****************************************************************************************************************************************************

خدايا تورا سوگند ميدهيم به دو مولود نورانی امشب سلامتی دين ودنيا رابه شما عطا فرمايد
عيد بر شما وخانواده محترمتان مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

درخلوت شب آمنه زيبا پسری زاد تنها نه پسر بربشريت پدری زاد در فتنه بيدادگران دادگری زاد چشم همه روشن كه چه قرص قمری زاد ميلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

*****************************************************************************************************************************************************

عرشيان امشب زمين را لاله باران می کنند
خاک را خوشبو تر از زلف نگاران می کنند
افرينش فيض از ديدار احمد ميبرد
کعبه امشب سجده بر خاک محمد ميبرد.
ميلادپيامبرمبارك

*****************************************************************************************************************************************************

با نام نبی بكن مزين دهنت‎ ‎
تا خالق تو بيمه كند جان وتنت
ای آنكه زعاشقان قرآن هستی
خوشبوی كن از نام محمد(ص) دهنت
عيدتان مبارك

*****************************************************************************************************************************************************

با محمّد برتر از آنی كه اندر وصف آيی
تالی قرآنی و هموزن آن ثِقل ثقيلی
ميلاد نبی اكرم گرامی باد

*****************************************************************************************************************************************************

حق چو ديد آن نور مطلق در حضور
آفريد از نور او صد بحر نور
آفرينش را جز او مقصود نيست
پاک دامن تر زاو موجود نيست
ميلاد نبی اكرم گرامی باد

*****************************************************************************************************************************************************

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلك را كمال و منزلتى نيست
در نظر قدر با كمال محمد
ميلاد نور مباركدلم به ياد تو امشب لبالب از شور است

*****************************************************************************************************************************************************

تو کيستی که حريمت چو کعبه مشهور است؟
ميلاد نبی اكرم مبارك

*****************************************************************************************************************************************************
ای ششم پيشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دين هدی
پای تا سر خدانمايی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق و نبی اكرم مبارك

*****************************************************************************************************************************************************

ميلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق-ع بر شما تبريك وتهنيت باد

*****************************************************************************************************************************************************

صادق که اساس دين ازاو شد معمور
بودند ملايک پی امرش مامور
ميلاد ششمين اختر تابناك آسمان ولايت و نبی اكرم نور هدايت مبارك باد

*****************************************************************************************************************************************************

نور عترت آمد از آيينه ام
کيست در غار حرای سينه ام
رگ رگم پيغام احمد می دهد
سينه ام بوی محمد می دهد
ميلاد پيامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنيت باد

*****************************************************************************************************************************************************

از بعثت او جهان جوان شد ، گيتى چو بهشت جاودان شد ، اين عيد به اهل دين مبارك ، بر جمله مسلمين مبارك.عيد سعيد مبعث مبارك باد

*****************************************************************************************************************************************************

نام احمد،نام جمله انبياست
چون که صد امد،نود هم پيش ماست
ميلاد نبى رحمت (ص)مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

فيض دو جهان به حب مولا بسته ست ..
بر گوشه ای از چادر زهرا(س) بسته ست ..
دنيا به گروه “پـنـج تـن” وابسته ست..
دوسـت داشـتـنِ اهـل بـيـت(ع) کـافـی نـيـسـت،بـايـد بـه دوسـت داشـتـه هـاشـون عـمـل کـنـيـم..

*****************************************************************************************************************************************************

از بعثت او جهان جوان شد ، گيتى چو بهشت جاودان شد ، اين عيد به اهل دين مبارك ، بر جمله مسلمين مبارك.عيد سعيد مبعث مبارك باد

*****************************************************************************************************************************************************

به صبح هفده شهر ربيع از مطلع عزّت
عيان شد طالع مسعود و ختم مرسلين آمد
چو خورشيد جلال احمدى تابيد در عالم
ز ايزد بر جمال او هزاران آفرين آمد
عيد ولادت بر شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

عيد زيباى برائت از عدو دارد ربيع
عيد ميلاد دو دلدار نکو دارد ربيع
موسم سرمستى دلهاى شيدا آمده
مصطفى با حضرت صادق به دنيا آمده
عيد شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

به شام هفده ماه ربيع و سال عام الفيل
رسالت ختم خاتم گشت از ميلاد پيغمبر
بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان
دل ما عارى از غم گشت از ميلاد پيغمبر
ميلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد.

*****************************************************************************************************************************************************

صلوات انبيا به جلو جمال تو
همه عالم متوسل به تو و به ذات تو
تو اولين نور سرمدی تو احمدی تو محمدی
خواج عالم خوش آمدی، رسول اکرم خوش آمدی
ميلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

معطر آمده محيط عالم
مولد صادق آل محمد
مقارن گشت با ميلاد احمد
ميلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

از مکه فروغ ايزدی پيدا شد
سرچشمه فيض سرمدی پيدا شد
در هفدهم ربيع از دخت وهب
نو دسته گل محمدی پيدا شد
ميلاد رئيس مکتب، محمد مصطفی (ص)
و رئيس مذهب، صادق آل عبا مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

دو نهال بارور در باغ دين روئيده شد
ياسهاى آسمانى در زمين روئيده شد
نخل حق در سرزمين مشرکين روئيده شد
لاله در باغ دل اهل يقين روئيده شد
ولادت پيامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) بر شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

ز آسمان دل من خورشيد و مه برآمد
شب ميلاد احمد(ص) با پور حيدر آمد
همه شادی نماييد که ميلاد نبی شد
جلوه ی نور صادق ز بعدش منجلی شد
عيد شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

به هفدهم ربيع دو ماه تابان
ز تارک سپهر دين و ايمان
براى دادن پيام جانان
دميده با سراج لطف يزدان
بر جمال اين دو ياس بى قرينه بنگريد
گاه سوى مکه گه سوى مدينه بنگريد

*****************************************************************************************************************************************************

محور اسلام و قرآن در ثبات از اين دو مَه
مکتب توحيد باشد در حيات از اين دو مه
ميلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع) مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

روشن آفاق تمام کائنات از اين دو مه
منجلى اوصاف بى پايان ذات از اين دو مه
ميلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع) مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

آسمان عاشقى شد پر ستاره زين دو گل
عشقبازى با تداوم شد هماره زين دو گل
بر دل عشاق صادق شد اشاره زين دو گل
ديده دل شد گشوده بر نظاره زين دو گل

*****************************************************************************************************************************************************

ولادت ختم رسولان آمد
محمد آن حبيب جانان آمد
به جسم پيروان او جان آمد
بر حرمتش جهان گلستان آمد
ميلاد رسول اکرم بر شما مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

مژده که ميلاد شه خاتم است
عيد سعيد نبى اکرم است
مژده که مسرورى عالم رسيد
خرمى عالم و آدم رسيد
ولادت حضرت محمد (ص) بر شما مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

طلوع صبح سفيد شما مبارک باد
محمد آمده عيد شما مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

محمدی که دو عالم گواه عصمت اوست
همه سفارش او در کتاب و عترت اوست
تا بودن ما نام محمد به لب ماست
روزی که نبوديم به احمد گرويديم
آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز
آغوش گشوديم وصالش طلبيديم

*****************************************************************************************************************************************************

انتظار آمد به سر اى بيقراران تهنيت
شد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنيت
جلوه گر گرديده حق اى حق شعاران تهنيت
ساقى از ره مى‏رسد جمع خماران تهنيت

*****************************************************************************************************************************************************

سحر از عالم غيبى سروش دلنشين آمد
که غم را ز دل ها برد، با شادى قرين آمد
بباريد از سحاب رحمت حق، مشک بر کعبه
شميم روح افزا از بهشت عنبرين آمد

*****************************************************************************************************************************************************

فضاى مکه پر شد از ملائک بهر مولودى
که بالاتر ز خلق اولين و آخرين آمد
چنان شورى به پا شد بهر او در کشور هستى
تو گفتى انقلابى همچو روز واپسين آمد

*****************************************************************************************************************************************************

پى تشريف ميلاد نبى دانى که چون گرديد
سرير خسروان دهر آندم واژگون گرديد
ز رودِ خشک و بى آب سماوه نم برون گرديد
محمد چون ولادت يافت بت ها سرنگون گرديد

*****************************************************************************************************************************************************

دامن ام القری نازد به اين ميلاد
آمنه بر عالم هستی محمد زاد
منجی کل بشرها عقل کل آمد
بر تمام انبيا فخر رسل آمد

*****************************************************************************************************************************************************

تعالى الله از اين نعمت کز او اسباب آسايش
براى ما فراهم گشت از ميلاد پيغمبر
ز لطف و رحمت ايزد ز يمن مقدم احمد
ظهور حق مسلم گشت از ميلاد پيغمبر
ميلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

ای بحـر تجـلا! گهـرت باد مبارک
ای طور نبوت! شجـرت باد مبارک
ای مکه! نسيم سحـرت باد مبارک
ای آمنه! قرص قمـرت باد مبارک
ميلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد.

*****************************************************************************************************************************************************

در تمـام وجــود نور حق سرزده
خاتـم‌المـرسلين در جهان آمـده
ای نثـار مـاه رويت سور نور و تبارک
يا محمّد يا محمّد عيد ميلادت مبارک
ميلاد نبی اعظم(ص) مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

پيشتر از بامداد هفده ماه ربيع
آفتابی در زمين از آسمان دل برگرفت
ذره‌ای از مهر رويش را چو بر آن بذل کرد
جلوه‌ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

*****************************************************************************************************************************************************

ميلاد تو انفجار نور است امشب
يثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب
با تذکره مدينه دادن ما را
مسرور نما شب سرور است امشب

*****************************************************************************************************************************************************

آسمان و زمين،جبرئيـل اميـن
شده محـو رخ خاتم المرسلين
ای نثـارِ مـاهِ رويت سور نور و تبارک
يا محمّد يا محمّد عيد ميلادت مبارک

*****************************************************************************************************************************************************

آمنه مرآت حسن داور آورده
بر همه پيغمبران پيغمبر آورده
يا محمد ای چراغ راه انسانها
تا صف محشر نثار مقدمت جانها

*****************************************************************************************************************************************************

در عرص بيدادگری، دادگر آمد
تکبير بگوييد که هجران به سر آمد
تهليل برآريد که پيغامبر آمد
پيغامبر از بهر نجات بشر آمد

*****************************************************************************************************************************************************

پيغمبران امشب همه ز جا خيزيد
به پای احمد گل طبق طبق ريزيد

*****************************************************************************************************************************************************

می رسد امشب ز قلب مکه بـوی رسول الله
که می درخشد ز قلب مکه روی رسول الله
ز يـمـن مـقـدم رســول خـاتــم
مــعـطر آمـــده مـحــيـط عـالـم
مـــولــد صــــادق آل مــحــمــد
مـقـارن گـشـت بـا ميلاد احمد
ميلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد

*****************************************************************************************************************************************************

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را
دل رها شده از محنت خلايق را
دلی که پر زده تا آستان احسانت
که غرق نور اجابت کنی دقايق را
مريد صبح نگاه تو می برد از ياد
مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را
ولادت پيامبر (ص) و امام صادق (ع) تبريک و تهنيت باد.