فرم ها

  • فرم درخواست فعال سازی شماره:"جهت فعال سازی شماره روی پنل پیامک خود می توانید از این فرم دانلود نمائید. "
  • فرم درخواست وب سرویس:"جهت فعال سازی وب سرویس، این فرم رادانلود نمائید. "
  • تعهد نامه تعریف شماره خدماتی :"آن دسته از کاربران حقوقی که تمایل دارند برای تبدیل شماره خود به شماره خدماتی درخواست نمایند لازم است، فرم تعهد نامه تعریف شماره خدماتی را دانلود و به همراه مدارک لازم به آسانک ارسال نمایند تا پس از بررسی و تایید مدارک به همراه اول تحویل داده شود."
  • توصیه مهم

    لطفا جهت ذخیره فرم ها بر روی لینک فرم کلیک راست کرده و گزینه ... Save Target As یا ... Save Link As را بزنید.