شرکت هاي پيامک انبوه 2 ماه فرصت دارند

کارگروه ساماندهي خدمات پيامکي ارزش افزوده، مهلت 2 ماهه اي براي ارائه کنندگان اين خدمات به منظوردريافت مجوز از وزارت ارشاد تعيين و اعلام کرد، 
در صورت دريافت نکردن مجوز، فعاليت اين شرکت ها تعليق مي شود.

به گزارش مهر، پس از سال ها اعتراض مشترکان، سرانجام اولين گام براي ساماندهي پيامک هاي مزاحم برداشته شد و کارگروه ساماندهي خدمات پيامکي ارزش افزوده و پيامک انبوه با حضور نمايندگان 10 دستگاه مختلف پس از 7 ماه تشکيل جلسه داد و در اولين اقدام ، مهلت 2 ماهه اي براي ارائه کنندگان اين خدمات به منظور دريافت مجوز از وزارت ارشاد تعيين و اعلام کرد در صورت دريافت نکردن مجوز، فعاليت اين شرکت ها تعليق مي شود.
موسويان رئيس مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال با اشاره به مصوبات اين کارگروه خاطرنشان کرد: در اين جلسه آيين نامه تشکيل و وظايف اين کارگروه تصويب ومقرر شد با توجه به بند سوم مصوبه جلسه بيست و يکم شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات ارتباطي و ارائه کنندگان خدمات محتوايي از وزارت ارشاد، مرکز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال نسبت به اعطاي مهلتي 2 ماهه به اين افراد اقدام و پس از آن فعاليت آنان را تعليق کند.
اين جلسه به رياست وزارت ارشاد و عضويت نمايندگان شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارشاد ، وزارت ارتباطات ، وزارت بهداشت ، وزارت دادگستري، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور، نيروي انتظامي و سازمان تبليغات اسلامي برگزار شد.
کارگروه ساماندهي خدمات پيامکي ارزش افزوده و پيامک انبوه ، با توجه به مصوبه جلسه بيست و يکم شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 1393.11.01، به رياست وزارت ارشاد و با حضور اعضاي ياد شده شروع به کار کرده است و وظيفه ساماندهي حوزه پيامک هاي انبوه و ارزش افزوده را به صورت متمرکز بر عهده دارد.
مرجع: http://www.tct.ir 

اضافه کردن نظر

بسیار سپاسگذاریم که ما را در خدمت رسانی بهتر یاری می نمائید


کد امنیتی
تازه سازی